BTW-nummer controleren

Controle van btw-nummers

Btw-nummers zijn te controleren via de belastingdienst. Deze controle is zeker niet overbodig, het is een noodzaak en zelfs een verplichting als er zaken buiten de grens in de EU gedaan worden. Maak altijd gebruik van de mogelijkheid zodat de administratie op orde te houden. Als er onvoldoende controle plaatsvind kan er een naheffingsaanslag opgelegd worden.

Elke ondernemer krijgt te maken met btw. Door het toepassen van de verschillende percentages is het van belang dat er goede keuzes gemaakt worden.
Goed op de hoogte blijven van de laatste zaken en veranderingen is erg belangrijk.

Alle Nederlandse inwoners worden geacht de wet te kennen. Helaas is dit een onhaalbare regel. In het bijzonder de wetgeving op fiscaal gebied, deze is vaak zo ingewikkeld dat specialisten soms nog voor een raadsel staan. De verwarring en onwetendheid op dit gebied zal nooit een aanleiding zijn om naheffingen te verminderen of geen boetes te krijgen.
Als u twijfelt over bepaalde bedragen en of de btw wel goed toegepast is, neem geen enkel risico. Vraag altijd voor verduidelijking.

Verleggingsregeling

De btw kan in bepaalde braches worden verlegd, dit gebeurt voornamelijk in de branches; bouw, scheepsbouw en schoonmaakbedrijven. De afnemer dient de af te dragen btw in zijn aangifte op te nemen, de leverancier moet de verleggingsregeling vermelden op de factuur. Een nieuwe controle is belangrijk als een afnemer na lange tijd weer gebruik maakt van diensten. Niet juist toepassen van de verleggingsregeling leidt tot naheffing ter grootte van de onterecht verlegde btw.